Ważne: Strona www.bip.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.
drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

 

 

I.    Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 

1.    Ponowne wykorzystywanie udostępnionej na stronie BIP MPK lub stronie internetowej

www.mpk.krakow.pl wymaga:

-    poinformowania o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie lub nazwy skróconej – MPK SA w Krakowie,

-    poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji od MPK SA w Krakowie,

-    dalszego udostępniania informacji innym użytkownikom wyłącznie w pierwotnie pozyskanej formie,

-    poinformowania o przetworzeniu pozyskanej informacji, jeżeli takie przetworzenie ma miejsce.

 

2.    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych, spełniających warunki utworu, nie może naruszać przepisów ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.).

 

3.    MPK SA w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

 

II.   Przekazanie informacji publicznych na wniosek

 

1.    Jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej MPK SA w Krakowie, na stronie internetowej MPK SA w Krakowie lub została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone wówczas zainteresowany składa wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej na formularzu wg załączonego wzoru.

 

2.    Jeżeli udostępnienie informacji publicznej, w celu jej ponownego wykorzystywania, w sposób wskazany we wniosku, pociąga za sobą dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, MPK SA w Krakowie może przedstawić wnioskodawcy ofertę zawierającą wysokość opłaty odpowiadającej tym kosztom.

 

3.     Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej brane są pod uwagę następujące koszty:

 

-    materiałów wykorzystanych do przygotowania informacji publicznej zgodnie z wnioskiem,

-    pracy dodatkowej,

-    związane z dostarczeniem informacji publicznej w sposób określony we wniosku.

 

III. Odwołanie

 

1.    Wnioskodawca, w terminie 14 dni od otrzymania oferty, o której mowa powyżej, może złożyć do MPK SA w Krakowie sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu MPK SA w Krakowie rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

 

2.    Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków
powered by: CMS Edito realizacja: Ideo